Medlemskab af fuglevennen Lolland

Kontingentet udgør fra 1-1-2023 til 31-12-2023 300.00 kr. 
Juniorer kontingent udgør fra 1-1-2023 til 31-12-2023 150.00 kr. for et år
man kan melde sig ind på møder, udstillinger, markeder, temamøder eller ved at kontakte kassereren Tage Høyer Hansen på tlf. 29886036 eller mail tage.hoyer.hansen@mail.dk
Man kan også kontakte formanden eller en af de øvrige i bestyrelsen