Denne side vil der blive sat noget på hvis der ændringer i annoncerede arrangementer.

LDF MENER  

POSITIVLISTER  

– en ny kampplads for dyreværnsforeninger

 

Frankrig fik for nylig en ny dyreværnslov, der forbyder vilde dyr i cirkus, minkavl mm, men også at der inden 4 år skal etableres en positivliste over hvilke eksotiske dyr franskmændene må holde i bur og voliere.

Lige nu er der kraftige protester fra Frankrigs millioner af dyreholdere, selvom de reelt ikke ved hvad det kommer til at betyde, så frygter de det værste.

Dyreværnsforeninger i andre europæiske lande, herunder Danmark, har vejret morgenluft og nu lobbyet sig, at der ved et møde i EU – i det der hedder Council of the European Union, Agriculture and fisheries - den 24. maj har været enighed om at arbejde videre med at få lavet en positivliste for hele EU.

Man henviser til at eksotiske dyr kan overføre sygdomme, lide overlast under transport til EU når de indfanges i naturen og at mange vilde dyr ikke egner sig til at holdes i bur og volierer. En af de danske politikere, der er tæt forbundet med dyreværnsforeningen i Danmark er socialdemokraten Niels Fuglsang, der på facebook op til afstemningen udtalte at ”Vilde dyr hører ikke til i fangenskab – Hvert år fanges millioner af vilde dyr og sælges til et liv i fangenskab. I EU alene holdes deromkring 100 millioner kæledyr, som hverken er hunde eller katte. Mange af dem er vilde dyr.” Herefter ridser han op, at de lyder overlast når de indfanges, at det er dårligt for biodiversiteten, at mange ikke egner sig til at holdes i bur og voliere og at vi risikerer at blive syge, da 3 ud af 4 nyopdagede sygdomme stammer fra vilde dyr.

LDF har forsøgt at få Niels Fuglsang i tale, bl.a. i november 2021 og nu senest ved hans Facebookopslag i forbindelse med EU-mødet.

Det har vi for at fortælle ham, at der er noget helt galt med hans argumentation. F.eks. har der været forbud mod import af vildtfangede fugle til EU siden 2005, så der eksisterer ingen risiko for hverken biodiversitet, sygdomsoverførsel fra vildtfangede fugle eller manglende egnethed til at holdes i fangenskab.

Eftersom fugleholdere i hele Europa har været selvforsynende med opdrættede eksotiske fugle siden 2005, så er de arter, der ikke var egnede, for længst borte fra fugleholderne og ikke længere i EU.

Mest pinligt er Niels Fuglsangs argumentation om at 75% af alle nyopdagede sygdomme, der kan overføres til mennesker, stammer fra dyr. For det første er Niels Fuglsangs kilder helt tilbage fra 2001 og 2007, men de relaterer sig i øvrigt til hele verden, også den, hvor dyr og mennesker lever under samme tag under primitive forhold.

Niels Fuglsangs bemærkninger ved spørgsmål i hans facebook-opslag afspejler meget godt, hvorfor man ikke tidligere har lavet positivlister – det har været forsøgt i over 20 år – og hvorfor man heller ikke skal gøre det nu:

Niels Fuglsang skriver: "Hvis dyrene vurderes, at det er sikkert og forsvarligt at avle dem og det f.eks. beskytter biodiversiteten, så er det jo ikke de dyr, der skal forbydes at have selvfølgelig. Jeg tænker derimod især på de dyr, der bliver indfanget og transporteret, hvor rigtigt mange kommer til skade.”  

LDF’s replik til Niels Fuglsang samt svar i vores henvendelser og nu også her i bladet, er at vi gerne vil have mellem 600 og 800 fuglearter på den positivliste og mit gæt er at krybdyr-holdere, akvarister m.fl. har et lignende tal eller måske endda et større antal, som de mener er forsvarligt at holde, ikke har nogen sygdoms-risiko og ikke skader biodiversiteten.

Efter LDF’s opfattelse er der ikke behov for positivlister. Danmark har en udmærket dyreværnslov, der sikrer dyrenes velfærd og frygten for sygdomme fra f.eks. eksotiske fugle er udokumenteret. F.eks. har der ikke været et eneste udbrud af fugleinfluenza hos Danmarks mange tusinde holdere og opdrættere af eksotiske fugle.

 

Povl Jørgensen

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger


Landsorganisationen Danske Fugleforeninger v./Povl Jørgensen Svanegårdsvej 4 4720 Præstø e-mail: povl.joergensen@mail.dkVedrørende positivliste for dyrehold

Kære Povl Jørgensen

 

Dyrevelfærd og Veterinærmedicin

J.nr. 2024-15-113-27517

Ref. SKL

Dato: 24. januar 2024Tak for din henvendelse til minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen af d. 30. december 2023 vedrørende en positivliste for dyrehold. Ministeren har bedt mig takke dig for, at du har taget dig tid til at skrive.

Ministeren modtager mange henvendelser, og har ikke mulighed for at besvare dem alle selv. Fødevarestyrelsen vil derfor besvare din henvendelse.

Som du skriver, har den daværende minister for fødevarer, landbrug og fiskeri på et rådsmøde i maj 2022 givet udtryk for, at Danmark fandt det hensigtsmæssigt at bibeholde den danske negativliste over dyr, der ikke må holdes. Ministeren gav dog udtryk for, at Danmark ikke ville stille sig i vejen for en undersøgelse af, om der var behov for fælles regler på området.

Europa-Parlamentet vedtog i november 2022 en resolution med opbakning til en positivliste og en opfordring til, at EU-Kommissionen undersøger området nærmere. Med fremsendelsen af resolutionen har Europa-Parlamentet tilkendegivet en politisk holdning om udarbejdelse af en positivliste til Rådet og EU-Kommissionen samt til medlemslandene.

Resolutionen, som således er en politisk tilkendegivelse, er ikke i sig selv forpligtende for hverken Rådet eller EU-Kommissionen til at foretage sig videre i forhold til lovgivning.

I Danmark er der på nuværende tidspunkt ikke planer om at indføre en positivliste.

 

Med venlig hilsen

 

Susanne K. Larsen

Fødevarestyrelsen • Stationsparken 31-33 • DK-2600 Glostrup

Tel +45 72 27 69 00 • Fax +45 72 27 65 01 • CVR 62534516 • EAN 5798000986008 • www.fvst.dk/kontaktwww.fvst.dk


Stautus Fugleinfluenza

Fødevarestyrelsen hæver trusselsniveauet for fugleinfluenza

15-12-2023Pressemeddelelse Fugleinfluenza Fugle Dyresygdomme

Danske besætninger med høns, ænder, kalkuner og andet fjerkræ skal fra mandag lukkes inde eller overdækkes.

Trusselsniveauet for fugleinfluenza er hvet fra middel til hjt Det medfrer en rkke restriktioner for fjerkravlere

Efter et stigende antal fund af fugleinfluenza i vilde fugle i Danmark og vores europæiske nabolande og stadigt flere udbrud i fjerkræbesætninger både i Danmark og landene omkring os, hæver Fødevarestyrelsen nu trusselsniveauet for fugleinfluenzasmitte fra middel til høj.

Det forøgede trusselsniveau betyder, at fjerkræ og andre fugle i fangenskab fra mandag 18. december skal lukkes inde eller overdækkes. Formålet er at undgå, at vilde fugle smitter tamfuglene.

Ejere af fjerkræbesætninger, hvor indhegningen er 40 kvadratmeter eller mindre, er undtaget fra kravet om overdækning, men dyrene skal holdes indhegnet. Ejere af ande- og gåsebesætninger er også fritaget for kravet om overdækning, hvis de begrænser fuglenes udeareal, og sikrer sig, at vilde fugle ikke kan lande i indhegningen.

Foder og vandtrug skal overdækkes, og overflade- og regnvand, som dyrene har adgang til, må ikke kunne forurenes med de vilde fugles afføring.

På grund af det forhøjede trusselsniveau forbyder Fødevarestyrelsen også dyrskuer og andre samlinger af fjerkræ og fugle i hele landet.

Høj dødelighed blandt dyr

Den meget smitsomme fugleinfluenza giver svære symptomer hos fjerkræ, og medfører høj dødelighed hos dyrene. I sjældne tilfælde kan sygdommen smitte til mennesker, der har tæt kontakt til smittet fjerkræ. På baggrund af de nuværende informationer vurderer Dansk Veterinær Konsortium, at risikoen for smitte til mennesker er lav.

Råd og regler

Fødevarestyrelsen anbefaler, at ejerne sikrer sig, at vilde fugle ikke kan komme ind i indhegningerne. Hvad enten man har hobbyfjerkræ eller er professionel fjerkræavler, anbefaler Fødevarestyrelsen, at man som minimum skifter og desinficerer fodtøj, inden man går ind til sine fjerkræ.

Finder du en død fugl i naturen, som du tror kan være død af fugleinfluenza, kan du melde fundet til Fødevarestyrelsen på Appen Fugleinfluenza-Tip.

Læs om

Trusselsvurdering for fugleinfluenza december 2023 

Smittebeskyttelse

Den aktuelle situation